استخدام

آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
استخدام شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان
استخدام نیروگاه صبا
استخدام در رشت
استخدام خانم گرگان
استخدام در رشت
استخدام در رشت
آگهی استخدام شرکت به پرداخت الکترونیک سامان گیلان یزد
آگهی استخدام شرکت انفورماتیک گستر
استخدام خانم شرکت ایران آنکارا
استخدام در رجا
استخدام شرکت الیت دارو93
استخدام خانم تبریز
استخدام یک واحد تولیدی صنعتی آذرشهر
استخدام در شرکت دشت سبزان آبیاران
استخدام خانم
استخدام حسابدار خانم در گرگان
بزرگترین سایت فروش آنلاین شارژ سیمکارتهای همراه اول ایرانسل رایتل تالیا در ایران
استخدام موسسه مالی اعتباری میزان 93
استخدام در شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان
استخدام شرکت پتروشیمی امیرکبیر
استخدام در بانک صادرات ایران
آگهی استخدام آراز مرغ در سه ردیف شغلی
آگهی استخدام مدرس
استخدام خانم جهت کار در نانوایی صنعتی در تبریز
شركت بازرگاني و پخش سورينت كيش
استخدام در شركت گروه فناوري پرند
استخدام در شرکت فرارسانه برگ
استخدام راننده خانم وآقا

Google

در سايت
در اينترنت

ارزانكدهRSS

Google Map

استخدام

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/03/24

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
براساس بخشنامه شماره ۴۲/۷۱۰مورخ ۱۶/۱۱/۹۲وزارتی متقاضیان واجدشرایط دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ولیسانس دررشته‌های موردنیازآموزش وپرورش می‌توانند باتوجه به سهمیه شهرستان هاو مناطق جهت ثبت نام وارائه مدارک بارعایت مواردذیل مراجعه نمایند.
۱-دارندگان برگه اعزام ۱/۲/۹۳الی ۱/۴/۹۳می‌توانند درمرحله اول به ادارات آموزش وپرورش محل سهمیه مراجعه وثبت نام نمایند.
۲-مهلت ثبت نام ادامه دارد
۳-مدارک لازم جهت ثبت نام ومراجعه به ادارات آموزش وپرورش :
الف-اصل شناسنامه وکارت ملی و (تصویرتمام صفحات شناسنامه وکارت ملی دردونسخه)
ب-اصل مدرک تحصیلی و(تصویر مدرک تحصیلی دریک نسخه )
ج-اصل برگه اعزام و (تصویر دریک نسخه )
د-عکس ۴*۳دوقطعه
ه-پوشه روغنی یک عدد
۳-درصورت وجودداوطلب بیش ازسهمیه موردنیازبراساس فرم امتیازبندی افرادانتخاب خواهندشد.
۴-درصورت عدم تکمیل سهمیه مرحله دوم ثبت نام متعاقبااعلام خواهدشد.
۵-مدت خدمت پذیرفته شدگان ۲۴ماه کامل از۱/۴/۹۳لغایت ۱/۴/۹۵خواهدبود.
۶-پذیرفته شدگان نهائی از۱/۴/۹۳به دوره آموزش نظامی‌اعزام ودرشهریورماه ۹۳دوره روش تدریس راطی خواهندنمود.
تبصره ۱:پذیرفته شدگان نهائی ازرفتن به آموزش نظامی‌قبل ازتاریخ ۱/۴/۹۳خودداری نمایند .
تبصره ۲:افرادمعاف ازدوره آموزش نظامی‌بادریافت معرفی ازمرکز آموزشی از۱/۴/۹۳موظف به اشتغال دراداره محل سهمیه خواهندبود.
۷-پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید هسته گزینش آموزش وپرورش خواهدبود.
۸-داوطلبان باید ازسلامت کامل جسمی‌وروحی وروانی مناسب به شغل معلمی‌برخوردارومتعهدبه حفظ شئونات معلمی‌باشند.
۹-پذیرش متقاضیان دارای کسرخدمت یاافرادی که بخشی ازخدمت وظیفه خودراانجام داده اند مجازنبوده ودرصورت کتمان ملزم به جبران خسارات مالی ناشی ازخروج قبل ازپایان سال تحصیلی وهزینه‌های دوره آموزشی بدوخدمت خواهندبود.


برچسب‌ها: امریه, سربازمعلم, استخدام سرباز معلم 93, امریه93, سرباز معلم93
نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 1:35
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/03/24

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
آگهی استخدام سرباز معلم سال ۹۳
براساس بخشنامه شماره ۴۲/۷۱۰مورخ ۱۶/۱۱/۹۲وزارتی متقاضیان واجدشرایط دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ولیسانس دررشته‌های موردنیازآموزش وپرورش می‌توانند باتوجه به سهمیه شهرستان هاو مناطق جهت ثبت نام وارائه مدارک بارعایت مواردذیل مراجعه نمایند.
۱-دارندگان برگه اعزام ۱/۲/۹۳الی ۱/۴/۹۳می‌توانند درمرحله اول به ادارات آموزش وپرورش محل سهمیه مراجعه وثبت نام نمایند.
۲-مهلت ثبت نام ادامه دارد
۳-مدارک لازم جهت ثبت نام ومراجعه به ادارات آموزش وپرورش :
الف-اصل شناسنامه وکارت ملی و (تصویرتمام صفحات شناسنامه وکارت ملی دردونسخه)
ب-اصل مدرک تحصیلی و(تصویر مدرک تحصیلی دریک نسخه )
ج-اصل برگه اعزام و (تصویر دریک نسخه )
د-عکس ۴*۳دوقطعه
ه-پوشه روغنی یک عدد
۳-درصورت وجودداوطلب بیش ازسهمیه موردنیازبراساس فرم امتیازبندی افرادانتخاب خواهندشد.
۴-درصورت عدم تکمیل سهمیه مرحله دوم ثبت نام متعاقبااعلام خواهدشد.
۵-مدت خدمت پذیرفته شدگان ۲۴ماه کامل از۱/۴/۹۳لغایت ۱/۴/۹۵خواهدبود.
۶-پذیرفته شدگان نهائی از۱/۴/۹۳به دوره آموزش نظامی‌اعزام ودرشهریورماه ۹۳دوره روش تدریس راطی خواهندنمود.
تبصره ۱:پذیرفته شدگان نهائی ازرفتن به آموزش نظامی‌قبل ازتاریخ ۱/۴/۹۳خودداری نمایند .
تبصره ۲:افرادمعاف ازدوره آموزش نظامی‌بادریافت معرفی ازمرکز آموزشی از۱/۴/۹۳موظف به اشتغال دراداره محل سهمیه خواهندبود.
۷-پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید هسته گزینش آموزش وپرورش خواهدبود.
۸-داوطلبان باید ازسلامت کامل جسمی‌وروحی وروانی مناسب به شغل معلمی‌برخوردارومتعهدبه حفظ شئونات معلمی‌باشند.
۹-پذیرش متقاضیان دارای کسرخدمت یاافرادی که بخشی ازخدمت وظیفه خودراانجام داده اند مجازنبوده ودرصورت کتمان ملزم به جبران خسارات مالی ناشی ازخروج قبل ازپایان سال تحصیلی وهزینه‌های دوره آموزشی بدوخدمت خواهندبود.


برچسب‌ها: امریه, سربازمعلم, استخدام سرباز معلم 93, امریه93, سرباز معلم93
نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 1:29
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان
شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان در نظر دارد از بین نیروهای مرد واجد شرایط بومی شهرستان های استان آذربایجان شرقی( مقطع دیپلم فقط بومی شهرستانهای ورزقان واهر) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و گزینش بصورت قراردادی توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه دعوت به همکاری نماید.

جدول شماره (۱) مقاطع،رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز

دیپلم

ردیفرشتهگرایشتعدادتوضیحات
۱مکانیک۹فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر
۲جوشکاری۶فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر
۳برق۷فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر
۴سایر رشته ها۳۸فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر

فوق دیپلم

ردیفرشتهگرایشتعدادتوضیحات
۱برقالکترونیک۹
۲شیمی۲
۳برققدرت۹
۴مکانیک۲۲
۵معدناستخراج۱۴
۶کانه آرایی۱۰

لیسانس

ردیفرشتهگرایشتعدادتوضیحات
۱مکانیکجامدات۶
۲مکانیکسیالات۱
۳معدناستخراج۶
۴صنایعتولید صنعتی۱
۵صنایعبرنامه ریزی و تحلیل سیستم ها۲
۶تغذیه۱
۷کامپیوترنرم افزار۲

یک نفر دارای مدرک Oracel DBA و سه سال سابقه کار مرتبط با نرم افزار بانکها ی اطلاعاتی و یک نفر دارای مدرک CCNA

8بهداشت صنعتی۱
۹پیراپزشکی۱
۱۰بهداشت محیط۱
۱۱ایمنی صنعتی۱
۱۲علوم ارتباطاتروابط عمومی۱
جمع/ نفر۱۵۰

الف: شرایط شرکت در آزمون
۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۲- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم غیر پزشکی برای متقاضیان
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقة محکومیت و سوء پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)
۵- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام
۶- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان¬ها به هر شکل ممکن
۷- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت شرکت صنعتی معدنی مس مولیبدن آذربایجان
۸-داشتن حداقل معدل کل تحصیلی ۱۲ برای متقاضیان فوق دیپلم و به بالا
۹- متقاضیان باید بومی استان آذربایجان شرقی (مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشند. بومی به فردی اطلاق می‌گردد که دارای یکی از شرایط زیر باشد:
۱-۹-محل تولد یا محل صدور شناسنامه فرد، یکی از توابع استان آذربایجان شرقی(مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشد.
۲-۹-طی نمودن حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) فرد متقاضی در یکی از توابع استان آذربایجان شرقی(مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) .
تبصره : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یکی از توابع استان آذربایجان شرقی (مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشد نیز بومی تلقی می‌شوند.
۳-۹-کارکنان شرکتهای پیمانکاری و پروژه¬ای مرتبط و مستقر در مجتمع مس سونگون که حداقل به مدت ۵ سال در این شرکتها مشغول به کار بوده و سوابق کاری آنها به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد. (ملاک محاسبه ۱/۰۲/۹۳ میباشد).
۱۰- حداکثر سن قابل قبول بدون احتساب سنوات سربازی لغایت تاریخ ۹۳/۲/۱ برای داوطلبین دیپلم ۲۴ و فوق دیپلم ۲۶ سال، لیسانس ۲۸ سال می‌باشد.
تبصره ۱ : به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در شرکتهای پیمانکاری و پروژه ای مرتبط و مستقر در مجتمع مس سونگون که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال به شرط سنی فوق افزوده خواهد شد که میزان آن از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد.(در هر صورت حداکثر سن داوطلب با احتساب خدمت سربازی و حداکثر سابقه کار معتبر برای دیپلم ۳۱ سال، فوق دیپلم ۳۳ سال و لیسانس ۳۵ سال می باشد.)
تبصره ۲: حداکثر سن داوطلبان، آزادگان بالای ۵ سال اسارت، فرزند آزاده، فرزند شهید، فرزند مفقودالاثر، فرزند جانباز کمتر از ۵۰ درصد، فرزند جانباز بالای ۵۰ درصد مطابق قوانین ذیربط رعایت خواهد شد.
توضیحات مهم :
۱- محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان آزمون، شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان (واقع در سونگون) خواهد بود.
۲- پذیرفته‌شدگان نهایی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی خواهند بود.
۳- پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون به‌مدت یکسال مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم رضایت از عملکرد ایشان در هر زمان، بدون هرگونه قید و شرط و با رعایت مفاد قانون کار، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.
۴- شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان هیچ‌گونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته ‌شدگان نخواهد داشت.
۵- چنانچه در هر زمان مشخص شود مدرک تحصیلی ارائه شده توسط داوطلب پایینتر از مدرک تحصیلی واقعی وی بوده است بلافاصله از ادامه روند جذب و بکارگیری وی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۶- بدیهی است به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذکور در هر یک از مراحل قبول شوند از ادامه بکارگیری فرد خاطی جلوگیری بعمل خواهد آمد. لذا شایسته است در تکمیل اطلاعات درخواستی دقت لازم را بعمل آورید.

ب: نحوة ثبت نام و مهلت آن:
داوطلبان از تاریخ درج این آگهی ۹۳/۱/۱۸ حداکثر تا پایان روز ۹۳/۲/۱ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود)
۱- مطالعة دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
۲- واریز مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف
تبصره: وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
۳- داوطلب گرامی جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشید.
حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد
- موارد مهم و حائز اهمیت و قابل توجه
• عکس داوطلب ۴×۳
• گواهی فراغت از تحصیل
• کارت ملی
• کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم غیر پزشکی برای متقاضیان
۱-داوطلب گرامی در صورتی که حائز شرایط ذیل هستیدحتما مدارک مربوط به آن را اسکن کرده زیرا در زمان ثبت نام ‌الزامی می‌باشد
۲-فرزند شاغل
۳-فرزند بازنشسته
۴-فرزند از کار افتاده کلی ناشی از کار
۵-فرزند از کار افتاده کلی غیر ناشی از کار
۶-فرزند فوت شده در زمان اشتغال
*اولویت های اجتماعی ذیل:
۱-آزادگان بالای ۵ سال اسارت
۲-فرزند آزاده
۳-فرزند شهید
۴-فرزند مفقودالاثر
۵-جانباز
۶-فرزند جانباز (به همراه ذکر درصد جانبازی درگواهی)

*سهمیه موارد مذکور(به استثناء فرزندان شهدا و مفقودین الاثر) تنها به یکی از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنکه در سالهای قبل هیچ یک از اعضای خانواده از سهمیه استفاده نکرده باشد.
*بومی بودن (موارد آن در بند ۹ شرایط شرکت در آزمون ذکر شده است)
ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.
• داوطلبان باید یک هفته پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت پرینت صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.
تبصره ۱ : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند. بدیهی است در هریک از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتایج، گزینش و حتی پس از بکارگیری چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهده شود، ضمن ممانعت از ادامه کار، اقدام قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۲ : هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد.

ج: دریافت کارت آزمون:
۱- دریافت کارت برای داوطلبان از روز ۹۳/۲/۲۰ تا پایان ۹۳/۲/۲۴، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده، امکان‌پذیر است.
۲- محل آزمون مقطع دیپلم شهرستان ورزقان و مقاطع بالاتر شهرستان تبریز خواهد بود.
۳- محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.

د: نحوه برگزاری آزمون:
۱- آزمون بصورت چهارگزینه‌ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.
۲- آزمون مقطع دیپلم(سایر رشته ها)شامل ۱۰۰ سؤال در زمینة معارف اسلامی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، هوش و زبان انگلیسی است.
۳- آزمون مقاطع دیپلم( جوشکاری ، برق و مکانیک)،شامل۵۰ سؤال عمومی و ۵۰ سؤال تخصصی می باشد. سؤالات عمومی شامل معارف اسلامی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و سؤالات تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشته مورد نظر خواهد بود.
تبصره: اقلیت‌های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌شود.

۴-آزمون مقاطع فوق دیپلم و بالاتر شامل۵۰ سؤال عمومی و ۵۰ سؤال تخصصی می باشد. سؤالات عمومی شامل معارف اسلامی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و فن آوری اطلاعات و سؤالات تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشتة دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.
تبصره: اقلیت‌های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌شود.

هـ : اعلام نتایج آزمون :
نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت ای استخدام اعلام خواهد شد.
داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.


http://azmoon3.karasa.ir/


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 14:1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام نیروگاه صبا

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه چابهار در استان سیستان و بلوچستان از بین برادران طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل دعوت به همکاری مینماید.

شرایط استخدام: مدرک تحصیلی مهندسین مکانیک: لیسانس و بالاتر در رشته مکانیک با گرایش های حرارت و سیالات ، جامدات، مهندسی نیروگاه و ساخت وتولید. مدرک تحصیلی مهندسین برق: لیسانس و بالاتر در رشته برق با گرایش های قدرت، شبکه های انتقال و توزیع ، الکترونیک ، کنترل و تکنولوژی برق. سایر شرایط را در فایل کاربرگ آگهی استخدام مطالعه کنید.

دریافت کاربرگ آگهی استخدام


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 14:0
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام در رشت

  • به تعدادی خانم متعهد با سابقه در زمینه دستگاه کارت خوان و مسلط به WORD و EXCEL ، جهت همکاری نیازمندیم .

رشت ، گلسار ، خیابان ۸۹ ، ساختمان آتیه ، طبقه ۴ ، واحد ۱۲

۷۲۲۶۷۱۰ – ۹۱۱۳۴۱۱۸۳۷ – مسعود پور اصغر


برچسب‌ها: استخدام در رشت93
نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:59
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام خانم گرگان
مسافربری شرق گلستان استخدام میکند

گرگان

خانم آشنا به کامپیوتر

شیفت بعدازظهر

9309463911

3370771


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:58
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام در رشت
  •  به چند مونتاز کار خانم در آتلیه عرفان نیازمنیم

نشانی شرکت    رشت ، بلوار معلم ، ساختمان پرشین
تلفن    ۰۱۳۱۲۲۶۳۴۱۳
همراه    ۰۹۱۱۳۳۱۴۶۳۷برچسب‌ها: استخدام در رشت
نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:57
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
استخدام در رشت
  • به یک حسابدار خانم به صورت پاره وقت در سیسمنوی سارالند نیازمندی

نشانی شرکت    قلی پور، جنب پمپ بنزین صادقی نژاد
همراه    ۰۹۱۱۱۳۷۸۵۲۱


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:57
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
آگهی استخدام شرکت به پرداخت الکترونیک سامان گیلان یزد

شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک  به بانک های کشور، برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های گیلان و یزد از متخصصان  مجرب با سابقه کار مفید دعوت به همکاری می نماید.

سرپرست شعبه

  •  مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
  • جنسیت : مرد
  • حداقل سابقه کار : ۳سال
  • محل استخدام : گیلان , یزد
  •  رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت , مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


http://www.samanepay.com/Employ.aspx


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:55
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Share

93/01/23

داغ کن یادت نره - کلوب دات کام
آگهی استخدام شرکت انفورماتیک گستر
شرکت انفورماتیک گستر جهت توسعه منابع انسانی خود در تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

کد گروه

عنوان

تحصیلات

سابقه کاری

کد A

فروشنده تبلت و لپ تاپ

تمام مقاطع

۲ سال مرتبط

کد B

فروشنده قطعات کامپیوتر

تمام مقاطع

۲ سال مرتبط

کد C

کارمند بخش ارتباط با مشتریان

تمام مقاطع

۲ سال

 شرایط عمومی:

 -          امکان رفتن به سفر ( فروشنده )

-          آشنا به مباحث مربوط به فروش ( فروشنده )

-          مسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس

-          آراسته ، داشتن روابط عمومی قوی، با پشتکار

  توجه : کد گروه درخواستی را حتما در عنوان ایمیل قید نمایید در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 لطفا رزومه خود را به آدرس cv@infogostar.com ارسال فرمایید.

 نشانی : تهران- خیابان کریمخان، مابین خیابان خردمند و حسینی، پلاک ۴۱، طبقه ۳


cv@infogostar.com


نوشته شده توسط A.M.T در ساعت 13:54

.............. مطالب قدیمی‌تر >>

سايت 118karدر راستاي تحقق اهداف دولت الكترونيك وسهولت امر استخدام وكاريابي فعاليت خود را شروع كرد
پس از اجراي آزمايشي طرح ارسال رزومه كه با استقبال بي نظير كارجويان و كارفرمايان قرار گرفت
در نظر شديم تا سيستم را به اجراي نهايي برسانيم كه تيم طراحي شركت بلافاصله دست به كار شد
حال مفتخريم كه بزرگترين بانك اطلاعات رزومه كارجويان كشور را دارا ميباشيم
شمااگر عضو اين سيستم نيستيد به راحتي ميتوانيد در سيستم ثبت نام نموده و رزومه خود را به بيش از يك هزار كارفرماي عضو سيستم ارسال نماييد

ایمیل مدیر :صفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | عناوین سايت | فروشگاه

.:: CopyRight : wWw.118KaR.iR ::.